İstanbul Kanal projesinin imar planının iptal kararı

Kanal İstanbul Yenişehir rezerv yapı alanının imar planının iptali kararı alınırken, İBB'nin projeyle ilgili açtığı diğer davalar da sürüyor.

REKLAM

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kanal İstanbul projesine karşı açtığı davayı Pazartesi günü sonuçlandı.

Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenişehir Rezervi yapı alanı imar planı değişikliğine yaptığı itirazı haklı bularak planın uygun olmadığı gerekçesiyle iptaline karar verdi. kanunla.

2023/3120 sayılı kararda, 15 Temmuz 2021 tarihli Yenişehir Rezerv inşaat alanı imar planında yapılan değişikliklerin “şehir planlama ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve kanuna aykırı olduğu” belirtildi.

Kararda, revize edilen imar planı değişikliklerinde nüfusun nasıl belirlendiğinin bilinmemesinin yarattığı belirsizliğe de dikkat çekildi.

Bilirkişi raporuna göre halkın hesaplarının eksik olduğu, kurum ve yatırımcı kuruluşların görüşlerine ilişkin bilgilerin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alan olarak belirlenmesinin mevzuata uygun olmadığı belirtildi.

Ne oldu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 15 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul ili Yenişehir imar alanı 1/5000 ölçekli İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğini onayladı. rezerv (İstanbul Kanal projesi). Kısa bir süre sonra plan, 16 Temmuz 2021'den itibaren bir ay süreyle askıya alındı. İBB, plan değişikliğine itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı.

İBB, Bakanlık tarafından onaylanan plan değişikliklerinin kamu yararına aykırı olduğunu ve İstanbul'un geleceği için hayati önem taşıyan tarım arazileri, orman alanları ve su havzalarına geri dönülemez zararlar vereceğini savunurken, Bakanlık İBB'nin itirazını zımnen reddetti.

ÇED davası

İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'ne karşı açtığı diğer davalara ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

Kanal İstanbul için sunulan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu (ÇED)” raporuna ilişkin karşı şikayetin Danıştay'da incelenmesi sürüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir