Bankada parası olanlara dikkat! Mevduat gelir vergisi oranında değişiklik – Son Dakika Ekonomi Haberleri

Finansal yatırım araçlarına ilişkin oranlar ve vergi kesinti süreleri yeniden düzenlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girdi.

Karara göre, 1 Mayıs – 31 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında açılan veya yenilenen mevduat/katılma hesaplarından ödenecek faiz ve temettülere uygulanacak stopaj oranları yeniden belirlendi.

Bu oranlar, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 5 ve yüzde 2,5 olarak uygulanıyor. Vadesi bir yıldan fazla olan hesaplar için %10.

Ayrıca, 30 Eylül tarihleri ​​arasında açılan veya yenilenen hesaplardan bundan sonra tahakkuk edecek faiz ve temettüler için de bu kararla yapılan değişiklikten önce geçerli olan indirimli oranlar (%5, %3 ve %0) uygulanmaya devam edecek. 2020 ve 30 Nisan 2024.

ORTAK FONLARDAN GELİRLER

Kararla, yatırımcıların Türk lirası cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlere yönelmesini teşvik etmek amacıyla, portföyleri Türk lirası cinsinden olan yatırım fonları ile Türk lirası cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan indirimli vergi stopajının süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Yatırım araçları arasında transferlerin önlenmesi amacıyla yatırım fonu gelirlerinden Türk lirası üzerinden stopaj oranı yüzde 10 yerine yüzde 7,5 olarak belirlendi.

Ayrıca, bugünden itibaren, 23 Aralık 2020 ile 30 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında iktisap edilen yatırım fonu katılma paylarından elde edilecek gelirlere, bu kararla yapılan değişiklikten önceki %0 oranı uygulanacaktır.

Başlığında “döviz” ibaresi bulunan değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı fon, hedge fon ve yatırım fonlarından elde edilen gelirlere yüzde 10 oranında stopaj uygulanmaya devam edilecek.

Kararla, Hazine Bakanlığı tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanan yüzde 0 stopaj vergisi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan stopaj vergisi oranı %10 yerine %0 olarak uygulanmaya devam edecek.

BORÇLANMA ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

Kararla, bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ile bu bankaların fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanan indirimli vergi stopajının süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Vade esasına göre uygulanan indirimli stopaj oranları, mevduatta olduğu gibi vade esasına göre oranlar belirlenerek değiştirilmiştir.

Mevzuat kapsamında bu tür menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan stopaj oranı yüzde 10 yerine, vadesi 6 aya kadar olanlarda (6 ayı) yüzde 7,5, vadesi dolanlarda ise yüzde 5 olarak uygulanıyor. 6 aya kadar (bunun 6 ayı). 1 yıla kadar (1 yıl dahil), vadesi 1 yılı aşanlarda yüzde 2, 0,5 olacak.

Karşılık olarak, 23 Aralık 2020 ile 30 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında iktisap edilen banka tahvilleri ve bu bankaların fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarından bugünden elde edilecek gelir uygulamasına devam edilecek.

SÜRE UZATILDI

Mevzuatla, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetler ve ipotek teminatlı menkul kıymetler hükümlerine tabi olarak kurulmuş ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve sermaye kazançları üzerinden indirimli stopaj vergisinin uygulanma süresi sanatın. . Sermaye piyasası kanunu 31 Temmuz'a kadar geçerlidir. Uzatıldı ve indirimli stopaj oranı %7,5 olarak belirlendi.

Ayrıca, 28 Haziran 2022 ile 30 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında satın alınan menkul kıymetlerden bugünden itibaren elde edilecek gelirlere, bu kararla yapılan değişiklikten önceki oran olan %5 oranında uygulanacaktır.

Döviz korumalı mevduat hesaplarından faiz ve temettülere uygulanan stopaj oranı %0 olacaktır. Bu hesaplardan elde edilen gelirlere ilişkin indirimli stopaj oranı 31 Temmuz'a kadar %0 olmaya devam edecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir