Yusuf Ziya Odabaş’tan Cumhur İttifakı’na ve işçiye ağır hakaret

SUÇ TALEP

“Cumhurbaşkanına hakaret suçu, kişiye ve namusa karşı suçlar değil, Devlete karşı suçlar bölümünde düzenlenmiş olup, Devleti temsil eden Cumhurbaşkanlığının prestijini korumaya yöneliktir. Devlete karşı işlenen bazı suçların asıl mağduru makamı temsil eden gerçek kişi olmakla birlikte, devletin hukuki menfaatlerinin korunması bundan daha üstündür.

KAMU İŞLEMİ GEREKLİDİR

“Yukarıda açıklanan ve açıklanan sebeplerden dolayı Yusuf Ziya Odabaş isimli şahıs hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve sövgü fiillerini cezalandıran 5237 sayılı TCK’nın 299, 125. TCK maddeleri sayın Savcılığınızca re’sen belirlenir.Dava açılmasına karar verilmesini Sayın Savcılığınızdan rica ederiz.”


Yoruma kapalı.