Uluda Alan Bakanl Meclis’te grlmeye baland

Genel Kurul gndemindeki teklife gre, Uluda’da Alan bakanl kurulacak. Ulam, giri denetim, gvenlik, parklarda ve ziyareti merkezlerinde denecek cretler Uluda Alan Bakanl’nca belirlenecek.

Mevzuata aykr yap ve tesisleri yktrmak Uluda Alan Bakanl’nn yetkisinde olacak. Doal sit alanlar korunacak. evreye zarar verenlerin cezalar artrlacak.

Uluda’n korunmas, gelitirilmesi, tantlmas ve farkl kurumlara ilişkin planlama yetkilerinin Uluda Alan Bakanlnda toplanmasn ngren Uluda Alan Hakknda Kanun Teklifi’nin ilk 5 maddesi kabul edildi.

Teklifle doal ve gezinsel deerler asndan byk neme haiz Uluda Alan’nn, doal sit alanlar ve dier korunan alanlar ile beraber jeolojik ve biyolojik varlklar, su ve benzeri kaynak deerlerinin korunmas, yaatlmas, gelitirilmesi, tantlmas, planlanmas, ynetilmesi ve denetlenmesi ile alanda yrtlen faaliyetlere ilikin mevzular dzenleniyor.

Kabul edilen maddelere gre, Uluda Alan’na kontroll girii ve alann gvenliinin salanmas esas olacak. Ulam, giri denetim, alan gvenliinin salanmas, parklarna ve ziyareti merkezlerinde denecek cretler ile Uluda’dan yaralanma koullarna ynelik usul ve esaslar, Uluda Alan Bakanlnca belirlenecek.

Uluda Alan’nda korunmas ihtiyaç duyulan tanmaz kltr ve doğa varlklarna ilikin yaplacak her tr plan, proje, uygulama, i ve ilemler, Uluda Alan Komisyonu kararlar uyarnca yrtlecek.

Uluda Alan’nda yaplacak uygulamalar; meri planlar, gei dnemi koruma esaslar, kullanma artlar Uluda Alan Komisyonu kararlarna gre yrtlecek. Uluda Alan’nda her trl aykr uygulamann giderilmesini salamak, aykr uygulamaya mevzu yap ve tesisleri ykmak yada yktrmak Uluda Alan Bakanlnn yetkisinde olacak.

Uluda Alan’nda kmr ve akaryakt depolar, endüstri ve benzeri tesisler kurulamayacak. Sadece bu kanunun yrrle girdii tarihten nce Maden Kanunu hkmlerince iletme ruhsat alm alanlarda, Alan Komisyonunca belirlenecek kriterlere uyulmas kaydyla kazanlm haklar korunarak faaliyetler srdrlebilecek. Bunun dnda madencilik faaliyetleri yaplamayacak, entegre tesislere yer verilemeyecek.

Uluda Alan’ndaki kamu hizmetlerinde kullanlan bina ve tesisler, kamu konutlar ile Tarm ve Orman Bakanlnca yaplan yada yaptrlan tm yap ve tesisler dndaki Hazinenin zel mlkiyetinde yada devletin hkm ve tasarrufu altnda bulunan tanmazlar, orman saylan bölgeler ile daha nce Ulusal Parklar Kanunu gereince tespit ve duyuru edilen bölgeler, talep etmesi halinde Uluda Alan Bakanlna tahsis edilecek. Genel kolluk kuvvetlerine tahsisli yada bunlarn kullanmnda olan tanmazlar hakknda bu hkm uygulanmayacak.

Uluda Alan’nda bulunan Gömü ile kamu kurum ve kurulularnn zel mlkiyetindeki tanmazlarn sat, trampas, kiraya verilmesi, iletilmesi, ilettirilmesi, n izin verilmesi ve zerlerinde irtifak hakk kurulmas, devletin hkm ve tasarrufu altndaki yerlerin kiraya verilmesi, iletilmesi, ilettirilmesi, n izin ve kullanma izni verilmesi benzer biçimde ilemler Uluda Alan Bakanlnn uygun gr alnarak yaplacak. Sadece bu tanmazlardan gezim amal kullanlmasnda yarar grlenlerin tahsisi, kamulatrlmas, kiralanmas, iletilmesi, ilettirilmesinde Kltr ve Gezim Bakanl yetkili olacak.

Uluda Alan’nda zilyetlik, bayındır yada ihya yöntemiyle toprak kazanlamayacak.

– zel yangn sndrme plan

Uluda Alan’ndaki yabani aalk alanlarn bakm ve korunmas ile yangn, hastalk ve zararllarla mcadelede Tarm ve Orman Bakanlnca destek ve ibirlii salanacak. Uluda Alan iin zel yangn sndrme plan yaplacak ve uygulanacak.

Uluda Alan’nda gerekletirilecek gezim amal sportif faaliyetler ile alana ilikin iletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptrma, izin verme ve denetleme yetkisi Uluda Alan Bakanlnda olacak.

Planlarn gerektirdii her trl hizmet ve faaliyetler ile koruma, ynetim, iletme, tantm, sportif, elenme ve dinlenme hizmetleri iin lüzumlu her trl altyap ve dier tesislerin yaplmasnda, yaptrlmasnda ve iletilmesinde, ilettirilmesinde ve bu ilemlerin ilgili belediye bakanlklar ile koordineli ekilde yrtlmesinde Uluda Alan Bakanl yetkili klnacak.

Uluda Alan snrlarnda kalan yerlerdeki gerek ve tzel kiilere ilişkin tanmaz mallar ile her trl tesisler, onayl uygulama bayındır planna gre hazrlanacak projelerin gereklemesi iin Uluda Alan Bakanlnca kamulatrlabilecek.

Uluda Alan’nda her tr ve lekte planlarn hazrlanmas, yenilenmesi ve deitirilmesi ilemleri Uluda Alan Bakanlnca yrtlecek. Bu planlar, Uluda Alan Komisyonu’nun uygun gr, Kltr ve Gezim Bakan’nn oluru uyarnca Uluda Alan Bakanlnca yaplacak onama sonrasnda yrrle girecek.

Dzenlemenin yrrle girmesinden sonrasında ilgili dier idarelerce yeni plan onaylanamayacak.

Teklifin ilk 5 maddesinin kabul edilmesi sonrasında TBMM Bakanvekili Celal Adan, alnan karar gerei alma sresinin tamamlandn belirterek, birleimi, saat 14.00’te toplanmak zere kapatt.

Yoruma kapalı.