Tüm yargı mensuplarını ilgilendiriyor… AYM son dakika Genel Kurul gündemine aldı

Kanunla n. 7447 sayılı Yargıtay Birinci Başkan Yardımcıları, Danıştay Başkan Yardımcıları, Yargıtay Başsavcı Yardımcıları, Yargıtay ve Danıştay Başkanlarının aylık referans oranları da açıklandı. Yargıtay ve Danıştay üyeleri arttı. Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Birinci Başkan Yardımcıları için ek tazminat oranları artırıldı. Yargıtay, Danıştay Başkan Yardımcısı, Yargıtay Başsavcı Yardımcısı, Yargıtay ve Danıştay Diyanet İşleri Başkanları ile Yargıtay üyeleri Mahkeme ve Danıştay.

ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Anılan yasa sonucunda, yasanın iptali için Ankara 25. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Ankara 25. İdare Mahkemesi, nitelikli hakim ve savcıları Danıştay ve Yargıtay üyeliğine seçilmek üzere göndermiş, ancak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmemişler. hatalar veya hatalar. Motivasyonda, hukuk devletinin temel bileşenlerinden biri olan yargı bağımsızlığının insan hak ve özgürlüklerinin temel ve en etkili güvencesi olduğu görülmüştür. Yargıçların Anayasa ile güvence altına alınan bağımsızlığı, yargı ve savcılık güvenliği ilkeleri ile demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazı yargının nüfuz ve itibarının korunması ilkesi açıklanmıştır. kanun koyucunun da aynı ilke ve korumaya uygun hareket etmesi gerektiği açıklanmıştır.

SEÇİLEN ÜYELERLE AYRIMCILIK YOKTUR

Kanun hükmünden önce, itiraz konusu olan maddenin Yargıtay ve Danıştay üyesi olabilecek aktörler arasında ayrı bir anlaşmaya varılmasının nesnel bir gerekçesi olmadığı belirtilmiştir. Danıştay ve Yargıtay üyeliklerinde eşitlik ilkesinin gözetildiği ve halkın seçildiği ve kamu yararının olmadığı açıktı. Gerekçede, seçilmiş üyeler ile seçilmeye hak kazananlar arasında herhangi bir ayrım yapılmadığı, istisnanın konusu olan hukuk kuralının davacı ile benzer bir durumda bulunan hakim ve savcıların müktesep haklarını ihlal ettiği kaydedildi. davacı, Danıştay ve Yargıtay üyeleri ile aynı konumda olduklarına.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Motivasyon, hukuk sisteminin yarattığı eşitsizliğin makul ve haklı bir sebebe dayanmadığını belirtirken, söz konusu üyeliklere seçilmenin yeterliliğini gösteren hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve eşitlik ilkelerinin, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan seçilenlerin Danıştay veya Yargıtay üyeliğine seçilmesinin Yargıtay ve Sulh Hukuku’nun sağlanması kuralına aykırı olduğu kanaatine varıldı. emek

HEPSİNİ GÖRECEĞİZ

Anayasa Mahkemesi, talebi son anda Genel Kurul gündemine aldı. İlgili Kanunun iptali talebini kabul eden Yargıtay, talebi esastan görüşecek.

Yoruma kapalı.