Son dakika! Sözleşmeli akademik personele kadro! TBMM’de kabul edildi

AYRIMCILIK SUÇLARININ YENİDEN İNŞAATI

Kanun ile yükseköğretim kurumlarında disiplin cezaları ve disiplin cezasını gerektiren disiplin ihlalleri ayrıntılı olarak yeniden düzenlenmiştir. Disiplin soruşturması, disiplin olayı öğrenilir öğrenilmez başlatılır ve soruşturma en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre içinde tamamlanamaması halinde, soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir.

Kınama ve bir haftadan bir aya kadar yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezalarında 1 ay içinde; 3 ay içinde disiplin soruşturması başlatılmazsa disiplin cezası verme yetkisi sona erer.

Disiplin yaptırımını gerektiren olguların işlendiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde disiplin cezası verme yetkisi düşer.

Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye, isnat edilen suçun ne olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az 7 gün önce yazılı olarak bildirilir. Öğrenci savunmasını sözlü veya yazılı olarak yapabilir.

Disiplin cezasının zamanaşımı süresi içinde disiplin cezasının tekerrürü halinde ağır ceza uygulanır. Disiplin suçunun tekerrürü nedeniyle yükseköğretim kurumundan çıkarma yaptırımı uygulanmaz.

Yoruma kapalı.