Sağlık Beyanı Yönetimi hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, tüketicinin üst düzeyde korunması amacıyla, gıda ve tamamlayıcı gıdalarda ilgili yönetmelik kapsamında sağlık beyanı kullanılacak. Nihai tüketiciye sunulan ürünlerin sağlık beyanı.

Ürünlere ilişkin özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıda ve gıda takviyeleri dışındaki ürünlerde sağlık beyanı kullanılamaz. Mevzuata aykırı sağlık beyanı kullanılarak reklamı yapılan veya satılan ürünler ile sağlık beyanı kullanan kişi veya kuruluşlar hakkında işlem yapılacaktır.

Ürün tanıtımlarında, ürünün bileşimindeki unsurların insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak yararlı olduğu, hastalıklara veya semptomlarına karşı etkili olduğu, onları koruduğu veya ürünü çağrıştıracak şekilde tedavi ettiği belirtilemez veya ima edilemez. Ürün tanıtımında sağlık iddiası uyandıracak görseller kullanılamaz.

Yoruma kapalı.