Regaip Kandilinde nasıl dua edilir? İşte Regaip Kandilinde okunacak dualar

Müslüman alemi açısından büyük ehemmiyet taşıyan üç ayların ilk kandili olan Regaib gecesi bugün algı edilecek. Regâip, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. Kelime anlamı, herhangi bir şeyi istemek, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek anlama gelir. Bu geceyi ibadetle geçirmeli, kucak kucak zikir, evrad-ü ezkarda bulunulmalı, günahlardan sakınılmalıdır. Regaip Kandilinde dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek. Peki Regaip Kandilinde hangi dualar ve sureler okunması mümkün? İşte Regaip Kandilinde okunacak dualar

REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

Euzü billahi mineş-şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim…

Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz’e Sonsuz salat ü slm olsun.

Gufranla ufkumuzda tüllenen şu kutsal gecede bir kere daha dergah-ı ilahinin önünde el açıp yalvarıyoruz:

YA İLAHEL-ALEMİN!

Bizlere verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs’ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu kutsal gecede bir kere daha halimizi arz etmek istiyoruz. Halimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahim ü Rahman!

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed (Tanrı’ım (peygamberimiz) Hz. Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) salatu slm ve esenlikler eyle)

Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, Korkaklıktan, mezar azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden güvenli eyle ya Rabbi!

Bizlere karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak Murad ediyorsan, bizlere ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lütfet, Kalplerimize inşirah bahşet, bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Tanrı’ım;

Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bizlere ve ülkemize birlik ve dirlik ver, Kalplerimizi birbirine ısındır ve Bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle birlikte ihlas-ı etmeme muvaffak kıl ya Rabbi!

Regaip Kandilinde okunacak dualar şöyleki;

“Bismillahirrahmanirrahim… Allahümme barik lena fi recebe ve şa’ban ve belliğna ramazan. Vahtim lena bi’l-iman ve yessir lena bi’l- kur’an.”

Türkçe meali:

“Rahman ve rahim Tanrı’ın adıyla. Tanrı’ım! Bizlere Receb ayını Şa’ban ayını kutsal kıl. Bizi Ramazan’a kavuştur. (Ömrümüzü) inanç ile bitirmeyi nasib eyle. Kur’an’ı bizlere kolaylaştır.”

“Sübhana’llahi’l- hayyil- kayyum.”

Türkçe anlamı şöyledir:

“Öncesiz ve sonsuz yaşam sahibi Tanrı’ım! Yaratıkların her işinde hakim ve kaim olan Tanrı’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim.”

“Sübhana’llahi’l- ehadi’s- samed.”

Türkçe anlamı ise şöyledir:

“Tek olan ve her insanın kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim.”

“Sübhana’llahi’l- gafuri’r- rahim.”

Türkçe anlamı:

“Ey merhameti bolca olan ve oldukça bağışlayıcı olan Tanrı’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim.”

ALLAH’IM!

Elimizden tut, arkadaşlarının yüzüne baktığın şeklinde bizlere de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halas eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize yön, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla tekrardan inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvim sırrını duyur ya Rabbi!

Bismillahi’r-rahmani’r-rahim

Ey bizleri varlığa erdiren , var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya sonsuz salat ü slm olsun. İçinde bulunduğumuz şu kutsal Regaib Kandili münasebetiyle bu gecenin senin katındaki kutsiliğini de vesile edinerek dergah-ı ilahinin önünde ellerimizi açıp yalvarıyoruz:

YA İLAHE’L-ALEMİN!

Bizlere verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu kutsal Regaib gecesinde bir kere daha halimizi arz etmek istiyoruz.

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Fakat bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Tüm dileklerimizi kabul buyur. Ve bu tarz şeyleri kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi inanç ve itminanla doyur.

Yoruma kapalı.