OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 15/2/2023 tarihli ve 122 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline Yönelik Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşlarında, ilgili mevzuatta belirtilen şart ve sınırlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü hallerde illerde gerekli birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir” diyerek kadrolu ve sözleşmeli personel atama sürecini paylaştı. kendi bölgesinde faaliyet göstermektedir.

Sonuç olarak, geçici görevlendirme talepleri MEBBİS başvuru formu aracılığıyla kişisel bir şifre kullanılarak alınacaktır. Geçici görevlendirme başvuruları, personelin görev yaptığı valilik tarafından incelenecek ve uygun bulunan başvurular form aracılığıyla onaylanacaktır.

MEBBİS başvuru formu ile başvuru yapamayan personel geçici görevlendirme taleplerini içeren kendi başvuruları ile başvuru yapabilecek olup, başvuruları uygun bulunanların başvuruları valiliklerce Bakanlığa bildirilecektir. Başvurusu uygun bulunanların geçici atamaları, bölgenin gösterdiği personel ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça, il düzenine geçici olarak atananların ise görev yerleri valiliklerce belirlenir.

Yoruma kapalı.