Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak: Resmi Gazete’de yayımlandı

Yasaya göre Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman ve uzman yardımcıları görev alabilir.

Kanun ile yükseköğretim kurumlarında disiplin cezaları ve disiplin cezasını gerektiren disiplin ihlalleri ayrıntılı olarak yeniden düzenlenmiştir.

Disiplin soruşturması, disiplin olayı öğrenilir öğrenilmez başlatılır ve soruşturma en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre içinde tamamlanamaması halinde, soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir.

Kınama ve bir haftadan bir aya kadar yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezalarında 1 ay içinde; 3 ay içinde disiplin soruşturması başlatılmazsa disiplin cezası verme yetkisi sona erer.

Disiplin yaptırımını gerektiren olguların işlendiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde disiplin cezası verme yetkisi düşer.

Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye, isnat edilen suçun ne olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az 7 gün önce yazılı olarak bildirilir. Öğrenci savunmasını sözlü veya yazılı olarak yapabilir.

Disiplin cezasının zamanaşımı süresi içinde disiplin cezasının tekerrürü halinde ağır ceza uygulanır. Disiplin suçunun tekerrürü nedeniyle yükseköğretim kurumundan çıkarma yaptırımı uygulanmaz.

Vakıf yükseköğretim kurumları, öğrenci gelirlerinin yüzde ikisini banka teminat mektubu ile her yıl kendi adlarına açılan hesaba yatırma yükümlülüğünü yerine getirebilecek.

Kanun ayrıca yükseköğretim kurumlarında görev yapan araştırma görevlilerinin 50/d 33/a kapsamına alınmasına ilişkin bir düzenleme de içermektedir.

Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik alanlarında uzmanlık eğitimi alanlar ve bu eğitimi tamamlayanlar hariç; Tezli yüksek lisans veya doktora, sanatta uzmanlık eğitimine devam eden veya bitiren araştırma bursu sahipleri, başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde talep etmeleri halinde bulundukları üniversite tarafından araştırma bursu kapsamına alınır. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi.

Beykent Üniversitesi’ne “İstanbul Beykent Üniversitesi” denir; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ne “Alanya Üniversitesi” denir; Antalya AKEV Üniversitesi’ne “Antalya Belek Üniversitesi” denir; Nişantaşı Üniversitesi’nin adı “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi”; Nişantaşı Meslek Yüksekokulunun adı “İstanbul Nişantaşı Meslek Yüksekokulu” olarak değiştirilecektir.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde; İstihbarat ve milli güvenlik alanlarında lisansüstü eğitim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak üzere Milli İstihbarat Akademisi adı altında bir yüksek öğrenim kurumu kurulacaktır.

Milli İstihbarat Akademisi’nin akademik ve idari teşkilatı, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar MİT tarafından hazırlanıp Cumhurbaşkanınca onaylanan yönetmelikle belirlenir.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin yıllık harcama planları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın görüşleri alınarak Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi tarafından hazırlanacak. , gelirlerine göre.

Yoruma kapalı.