Meclis’in iki önemli gündemi: Çalışma ve üretim öncelikli olacak

bir Ekim ayında işlerin yeniden başlamasıyla birlikte TBMM’nin yoğun gündemindeki en önemli iki konu, Anayasa değişikliği ve Statü’dür.
Anayasa değişikliğinin en önemli maddeleri başörtüsü serbestisi ve aile disiplini olacak. Muhalefetle anlaşırsa çok daha kapsamlı bir değişiklik ortaya çıkabilir.

İNGİLİZ MODELİ
Tüzük, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yenilenecek. Çalışmak ve üretmek için bir tüzük çıkarılacak. Bu arka plana karşı, İngiliz modeli üzerinde durulmaktadır. İngiliz modelinde yasa tasarıları komitelerde uzun uzadıya tartışılır ve kapsamlı bir çalışmadan sonra Genel Kurul gündemine alınır. Genel Kurul’da kanun teklifleri görüşülmeden oylanır.
Yeni dönemde komisyonların işlevi artacağı için yeni ihtisas komisyonlarının kurulması da gündeme gelecek. Örneğin, eğitim, kültür, gençlik ve sporla ilgili ulusal komisyon ikiye bölünecek. “Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm” ile “Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilişim ve Teknoloji” komitelerinin ayrıştırılmasına da odaklanılıyor.

Yoruma kapalı.