MAPEG tarafından 222 maden sahası ihale edilecek

MAPEG’in mevzuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna gore, 222 maden sahası kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhalesi yapılacak sahalara ilişkin bilgiler MAPEG’in web sitesinden duyurulacak.

Sahalar için müracaat belgeleri, MAPEG’in web sitesinde duyuru edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatlerinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konuşma Salonu’nda İhale Komisyonu’na elden teslim edilecek. Posta yada öteki yollardan meydana getirilen başvurular geçersiz sayılacak.

İhale teminatı, taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin yüzde 20’sinden azca olamayacak.

İlk kere ihalesi meydana getirilen sahalara müracaat yapılmaması halinde sahalar tekrardan ihale edilecek.

Yoruma kapalı.