Maarif Okulları güçlü nesiller yetiştiriyor

TBMM Başkanı Şentop, buradaki konuşmasında, “Milletimiz mazide sayısız kültürü buluşturmuş, her sefer daima uygarlığı yükseltmiş müstesna milletlerdendir.” dedi.

Medeniyetimizin temelinde insani, etik ve imani değerlerin bulunduğunu dile getiren Şentop, “Ecdadımız, Balkanlardaki yönetimi süresince bölgeyi binlerce eserle donatmış, burada çok önemli bir kültürel miras bırakmıştır. Balkanlarda bugün halen ayakta duran evlerimiz, camilerimiz, kütüphanelerimiz, köprülerimiz, hamamlarımız, şadırvanlarımız ve öteki seçkin eserlerimiz, mühim bir kısmı tahrip olsa da medeniyetimizin seviyesini gösteren müşahhas eserlerdir, izlerdir.” diye konuştu.

Ozan Yavuz Bülent Bakiler’in Balkanlardaki Osmanlı mirasını özetleyen şiirine atıfta bulunan Şentop, şunları beyan etti:

“Ecdadımızın buralarda en mühim mirası şüphesiz inşa etmiş olduğu uygarlık kimliği, buralarda kurmuş olduğu değişik kültürler arasındaki gönül bağıdır. Asırlarca bu toprakları yurt tutan ecdadımız, uygarlık kozasını burada ördü; bu uygarlık Müslümanları hem de öteki Balkan halklarını, gayrimüslimleri etkiledi ve bir Balkan kimliği oluşturdu. Bunu yaparken mevcut kültür, inanç ve onlara bağlı değerleri yıkmaya, yok etmeye kalkışmadı. Tersine, mevcut olan kültüre hoşgörüyle ve adaletle yaklaştı. Buralardaki inanç, kültür ve medeniyetten istifade etti; kendi kültür ve uygarlık anlayışını bunlarla zenginleştirdi. Balkanlar’da kültürleri bir araya biriktirerek uygarlık inşa etti ve esasen Osmanlı bir Balkan devleti oldu.”

Osmanlı yönetimindeki hoşgörü ortamının somut örneklerinin Balkanların her köşesinde görülebildiğini dile getiren Şentop, “Bu zamanda Balkanlarda tüm dinlere mensup inananlar refah içinde yaşadılar. Şehir merkezlerinde camilerle kiliseler ve sinagoglar beraber yan yana durdular. Bugün Şimal Makedonya’da halen aynı hoşgörü, beraber yaşama iradesi, kültürel zenginliği koruma arzusunu görmenin bizleri memnun ettiğini ifade etmek isterim.” şeklinde konuştu.

Data üretiminin baş döndürücü bir hızda arttığı günümüzde, fertlerin data toplumuna iştirakı, kabiliyetlerini devamlı olarak geliştirmesi ve hızla değişen dünyanın gerektirdiği şekilde yaşam boyu öğrenmeyi benimsemesinin sadece fazlaca boyutlu bir eğitim sistemi ile mümkün olabildiğine dikkat çeken Şentop, “Eğitimin mahiyeti ve metodu hızla değişirken eski eğitim araçları da yerini bilgisayar, web ve öteki yeni teknolojilere bırakmış durumdadır. Yeni teknolojilerin de hızla dönüştürdüğü eğitim, artık okullara, sınıflara, ders saatlerine bağlı kalmamakta; yer ve zamandan bağımsız devamlı devam eden bir süreç haline gelmektedir.” ifadelerini kullandı.

Dünyayı tesiri altına alan koronavirüs salgınının da eğitimde devam eden bu dönüşümü fazlaca büyük seviyede hızlandırdığını, dijital araçların eğitimin ana unsuru haline geldiğini söyleyen Şentop, salgının sona ermesinin, dijital araçların önemini azaltmadığını, aksine salgın sürecinde elde edilmiş deneyim ile bu araçların uzun vadeli eğitim stratejilerinin bir parçası olması sürecini hızlandırdığını belirtti.

Küreselleşme ile gelen bu süratli değişiklik ve dönüşümün, süratli bir tüketim kültürünü de bununla beraber getirdiğinin altını çizen Şentop, bu tüketimin, yalnız ekonomik bir tüketimi değil, değerlerin ve dönemin tüketimini de içerdiğini söylemiş oldu.

Şentop, şu şekilde devam etti:

“İnsanları internasyonal rekabet ortamında öne çıkabilecek, sadece müesses hale gelmiş tüketim kültürü ile de baş edebilecek bir halde; değerlerini muhafaza eden ve kimliklerini kaybetmemiş kişiler, fertler olarak yetiştirecek bir eğitim sistemi inşa etmeliyiz. Kısaca eğitimde hedef, yalnız iyi bir meslek edindirmek değil, toplumsal ahlakı artırarak ve geçmişten alınan uygarlık mirasını da güçlendirerek dünyamızı daha da yaşanabilir bir yer haline getirmektir. İşte tam bu aşamada Maarif Okullarımızın önemi ortaya çıkmaktadır. 2016 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul ettiğimiz bir kanunla Türkiye Maarif Vakfını kurduk. Maarif Vakfı, 51 ülkede kurduğu 500’e yakın eğitim kurumu ile hem fazlaca nitelikli, kaliteli bir eğitim veriyor hem de insan odaklı yaklaşımıyla mahalli ihtiyaçlara ve mahalli değerlere uygun nesiller yetiştiriyor. Türkiye, sömürgeci geçmişi olan emperyal ülkelerden değişik olarak, Türkiye Maarif Vakfı vesilesiyle bilimsel, irfanı insanlığın sulh ve huzuru için kullanacak nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir, etkinlik gösterdiği ülkelerde kaliteli eğitim imkanı sunarak eğitimde fırsat eşitliğine katkı yapmaktadır.”

Öğrencilerine fazlaca dilli eğitim sunan Maarif Okulları’nın, yalnız öğrencilerin anadillerini yetkin bir halde kullanabilmelerini öncelemediğini söyleyen Şentop, “Maarif Okulları ek olarak evlatlarımızın Türkçe ve bir yabancı dili daha iyi şekilde öğrenmelerini sağlayarak, dünyanın herhangi bir yerinde kendini ve kimliğini güçlü bir halde ifade edebilecek nesiller yetiştiriyor. Bu sebeplerle Maarif Okulları, faaliyete başladığı günden bugüne kısa süre içinde, Makedonya’da en kaliteli eğitim veren eğitim kurumlarından biri haline gelmiş ve bir çekim merkezi olmuştur.” şeklinde konuştu.

Maarif Okulları’nın Türk halkı ile dost ve kardeş ülke halkları içinde köprüler oluşturduğunu ve Türkiye’nin insan merkezli dış politikasının bir yansıması bulunduğunu dile getiren Şentop, bu okulların yalnız 6 yılda yaptıklarıyla kendilerini gururlandırdığını ve onları desteklediklerini beyan etti.

Öğretmenlerin burada fazlaca mühim bir vazifeyi ifa ettiğine, tüm değişiklik ve dönüşümlere uyum sağlayabilen, bununla birlikte kimliğini ve değerlerini sakınan nesiller yetiştirmek şeklinde zor fakat bir o denli da kıymetli bir mesuliyet taşıdığına dikkat çeken Şentop, günümüzün tüm eğitim gereksinimlerine yanıt verecek özelliklere haiz Üsküp Kampüsü ile Maarif Okulları’nın eğitim kalitesinin daha da yükseleceğini altını çizdi.

Açılış törenine, Şentop ve heyetinin yanı sıra Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Şimal Makedonya Meclis Başkan Vekili Hüsni İsmaili, Şimal Makedonya Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Lulzim Aliu, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili, ülkedeki Türk ve mahalli kurum ve kurum temsilcileri, siyasiler, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yoruma kapalı.