İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından LGBT+ açıklaması: Doğuştan gelen hak ve gerçek ile mücadele etmek bütün insanlığın haklarının ihlalidir

Avukatların Emri n. İstanbul’da 2, sözde Onur Haftası kapsamında düzenlenen LGBTİ+ yürüyüşlerine ilişkin açıklama yaptı. Barodan yapılan açıklamada, LGBTİ+ propagandasının tüm insanlığı etkilemeye yönelik dünya çapında yürütülen büyük bir emperyalist projenin küçük bir parçası olduğunu belirterek, “Ülkemizde Onur Haftası adı altında yürütülen propaganda, Bazı meslek kuruluşları, tüm insanlığın geleceğini tehdit etmektedir.Konuyu insan hakları kavramı ile birlikte ele almak,bilerek veya bilmeyerek bu propagandaya alet olmak.Aynı zamanda ciddi bir çatışma oluşturmaktadır.Çünkü varoluş sebebi ve Tüm yasal normların ve yasal mekanizmaların meşruiyeti, hakların korunması, ihlal edildiyse saygı gösterilmesi ve adalettir. Düzenin sağlanmasıdır” dedi.

‘BU PROPAGANDA AYNI ANDA ANAYASA İHLALİDİR’

Sanatta atıfta bulunulan basın bülteninde. Anayasanın 17. maddesi, «Pozitif hukuk normları açısından bakıldığında, md. yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkıdır. Tıbbi yükümlülükler ve kanunda öngörülen haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne zarar verilemez; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” Manevi bütünlüğün korunması hakkının ihlalidir.”

‘BU PROPAGANDAYA ÇOCUKLAR MARUZ KALIYOR’

Açıklamada, cinsel farkındalığı ve kimliği henüz belirlenememiş çocukların bu propagandaya maruz kalmasının aile ve kamu düzeni açısından büyük bir tehdit oluşturduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: doğuştan haktır.Hak ve hakikatle mücadele etmek,onu yok etmeye çalışmak hem ilgili bireylerin hem de tüm insanlığın haklarının ihlalidir.Daha doğrusu insan neslinin yozlaşmasıdır.Gören anlayış modernite ya da kalkınma olarak yaratılıştan gelen büyük düzen ile mücadele, haklarını ihlal etmiş, insanlık tarihi boyunca soykırım ve katliamlar yapmış, ikinci sınıf olarak gördükleri insanları öldürmüş ya da köleleştirmiştir. zamanla sistematize olmuş ve yapısıyla kuşkusuz tutarsızdır. Henüz cinsel farkındalığını ve kimliğini oluşturmamış çocuklar çeşitli medya kanalları aracılığıyla bu propagandaya maruz kalmaktadır. Bu yönüyle aile ve kamu düzeni için de büyük bir tehdittir. İstanbul Barosu No. 2; Aileyi, toplumu ve tüm insanlığı bu ve benzeri tehditlerden korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Yoruma kapalı.