Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Törenleri’nin resmi açılışı yapıldı

Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programında konuşan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, törene katılanlara Kültür ve Gezim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un selamını iletti.

Hazreti Mevlana’nın kendisini Kur’an-ı Kerim’in kölesi olarak nitelendiren mühim bir mutasavvıf bulunduğunu söyleyen Belviranlı, “Hazreti Mevlana, Anadolu’yu mayalayan gönül erlerindendir. Gene tasavvuf düşüncemizde hakim olan, Mevlana Hazretleri’nden tevarüs edindiğimiz bir inanış vardır; ‘Cümle evren Halik’indir fakat kul eliyle işlenir’. İşte bu gönül erenleri, Hak’tan alıp halka vererek Yaradan’ın bizleri vücuda getirmesindeki murad-ı ilahiyi bizlere musiki ile, söz ile, şiir ve düzyazı ile anlatarak, irşat yolunda yaşam tüketmişlerdir. Hazreti Mevlana’nın ilham-ı tanrısal ile yazıya döktüğü, kendine özgü dilinden süzülen mefhum, kıymet ve çağrışımlarla ifadesini gören hikmetli sözleri, bugün insanlığın en oldukca gerekseme duyduğu evrensel artam ve faziletleri işaret eder.” ifadelerini kullandı.

İlke ve değerleri, musikisi ve benzersiz gökyüzü kültürü ile Mevleviliğin tüm insanlığı aydınlatan bir fikir ve yaşam biçimi olarak var olacağını dile getiren Belviranlı, şöyleki konuştu:

“Unutulmamalıdır ki Mevlana Celaleddin-i Rumi başta olmak suretiyle, bu toprakların yetiştirdiği tüm değerler, kültürümüzün en sağlam halkalarını tesis etmektedir. Yedi iklim dört bucakta ilim, irfan, fen, sanat ve felsefe ile hükümran olan atalarımızın içsel huzurunda, aşk eri Mevlana Hazretleri’nin şahsında siz kıymetli Hazreti Mevlana bendelerini, aşıklarını hürmetle selamlıyor, vuslatın 749. yıl dönümünün tüm insanlığın refahı ve salahına anahtar olacak değerleri tekrardan anımsamak suretiyle bir vesile olmasını candan temenni ediyorum.”

Konya Valisi Vahdettin Özkan da Hazreti Mevlana’nın fikirleriyle, öğretileriyle tüm insanlığı kucakladığını ve insanlık tarafınca kucaklandığını söylemiş oldu.

Hazreti Mevlana’nın öğretilerinin güncelliğini hiçbir vakit kaybetmediğini belirten Özkan, şöyleki devam etti:

“Onun yüzyıllar öncesinden gelen sesine kulak vermek, bir bilgelik ideali ve estetiğiyle dile getirmiş olduğu düşüncelerini anlayıp çözümlemek, irfanla dünyayı daha yaşanılabilir kılmak ve bu tarz şeyleri yeni nesillere aktarmak için bizlere mühim görevler düşmektedir. Tarihimizin en mühim irfan kaynaklarından önde gelen Hazreti Mevlana’nın günümüze ve geleceğe ışık tutan düşünceleri, insana ve yaşama ilişkin derinlikli söylemleri hepimiz için ufuk açıcıdır.”

Özkan, Mevlana’nın asırlar ilkin tüm insanlık için çizdiği istikametin, çağdaş toplumların bireye kazandırmayı hedeflediği değerleri de içerdiğini vurgulayarak “Temel insani özelliklerimizi oluşturan hakkaniyet, sabır, saygı, sevgi, mesuliyet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, yardımseverlik ve vatanseverlik benzer biçimde kök değerlerimiz, onun öğretilerinde ölümsüz şekilde yaşamaktadır. Üstelik bu değerler ekseninde yapmış olduğu yorumlar bugünün toplumsal beklentileriyle kusursuz şekilde uyumludur.” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya’nın gerçek anlamda İslam düşüncesinin ana merkezi haline gelmesinde Hazreti Mevlana’nın ortaya koyduğu İslam düşüncesi çevresinde gelişen, fıkıh, inanç ve tasavvuf anlayışının katkısının büyük bulunduğunu söylemiş oldu.

Mevlana’nın asırlardır olduğu benzer biçimde bugün de tüm insanlığı kucaklayan sulh, hoşgörü ve kardeşlik mesajının sahibi bulunduğunu belirten Altay, “Hazreti Pir gerek yaşamış olduğu dönemde içinde bulunmuş olduğu toplumun gerekse günümüz insanının maddi ve içsel birçok sıkıntısına reçeteler sunmuştur. 13. yüzyılın en sıkıntılı dönemlerinde dahi coşkun ve sağlam inancı, Konya halkını her türlü zorluğa karşı bir arada tutmuştur. Tüm insanlığa rehberlik eden öğretileri de asırların oluşturduğu engellerin içinden sıyrılıp, daha kuvvetli bir şekilde bugün tüm medeniyetler tarafınca işitilmektedir.” diye konuştu.

Altay, törenlerin düzenlenmesinde alın teri dökenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının peşinden Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi, gökyüzü ayin-i şerifi yapıldı.

Programa Vali Vahdettin Özkan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Belviranlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’ın yanı sıra Hazreti Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Kültür ve Gezim Müdürü Abdüssettar Yarar, İl Güvenlik Müdürü Engin Dinç, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Müftüsü Ali Öge, ilçe belediye başkanları ve oldukca sayıda seyirci katıldı.

Yoruma kapalı.