Gemi adamları iaşe bedeli 98 lira oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Denizcileri Geçim Ücretlendirme Kurulu kararında, kurulun 23 Şubat’ta iş sağlığı ve güvenliği genel müdürü Muhittin Bilge başkanlığında toplandığı belirtildi.

13 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 80 liralık iaşe bedelinin gıda fiyatlarındaki artışlar karşısında mevcut koşullarda yetersiz kaldığı hükümde, yeniden belirlenmesi gerekti. nafaka bedeli olarak belirlenmiş ve bu durum ilgili yönetmelikle yetkilendirilmiş olup, ulusal düzeyde uygulanmasının esas alınarak belirlenmesinde fayda olacağı konusunda fikir birliğine varıldığı kaydedilmiştir.

Sonuç olarak, tüm kıyı ve göl alanlarında uygulanmak üzere her bir gemiadamına ödenmek üzere günlük 98 lira olarak günlük geçimlik para olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yoruma kapalı.