EPDK, 2023 katılma payı oranlarını açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mevzuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna gore, ilgili kanun uyarınca organik gaz piyasasında etkinlik gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin 2023 senesinde ödemekle yükümlü oldukları 2022 yılı katılma payına ilişkin oran, 2022 yılı etkinlik dönemine ilişkin düzenleyecekleri gelir tablolarında yer edinen safi satış kazancı tutarının yüzde 0,05’i (on binde beş), bu piyasada etkinlik gösteren sertifika sahibi tüzel kişilerin 2023’te ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran ise 2022 faaliyetleri için sıfır olarak belirlendi.

-PETROL PİYASASI KATILMA PAYI ORANI

Petrol piyasasında etkinlik gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerin 2023’te ödemekle yükümlü olduğu 2022 katılım payına ilişkin oran, gelir tablosunda yer edinen lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satış tutarının yüzde 0,1’i (binde bir) olarak belirlendi.

Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin gelecek yılda ödeyecekleri 2022 katılma payı oranı ise alt başlıklar dahil sıfır oldu.

– LPG PİYASASI KATILMA PAYI ORANI

LPG piyasasında etkinlik gösteren LPG dağıtıcı lisansı sahibi tüzel kişiler ise, 2023’te ödemekle yükümlü oldukları 2022 katılım payına ilişkin oran, 2022’de gelir tablolarında yer edinen lisans kapsamındaki yürütülen faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının yüzde 0,1’i (binde bir) olarak açıklandı.

Bu piyasada etkinlik gösteren LPG Otogaz Bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin 2023 senesinde ödemekle yükümlü oldukları 2022 yılı katılım payına ilişkin oran ise sıfır olarak kararlaştırıldı.

Söz mevzusu kararlar, 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Yoruma kapalı.