Doal gazda ocak tarifesi belirlendi

Boru Hatlar ile Petrol Tama A’nin (BOTA) web sitesinde ocak ayna ilikin tarife tablosu yaymland.

Buna gre, BOTA’n konut tketicileri iin gaz datm irketlerine ocakta uygulayaca sat fiyat durağan(durgun) kalmış olarak 1000 metrekp doal gaz iin 4 bin 80 lira oldu.

Endüstri abonelerinin tarifesi, aşama 1 iin 1000 metrekp doal gaz fiyat 7 bin 124 lira, aşama 2 iin ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik retim amal tarifede ise 1000 metrekp doal gazn fiyat yzde 12,73 dle 18 bin lira olarak akland.

Doal gazda fiyat tarifeleri aylk hesaplanyor.

Yoruma kapalı.