Dijital Türkiye 2023 Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında gerçekleştirildi

Tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları niteliğindeki meslek kuruluşları, kurum ve ilgili kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonunda yazılı açıklama yapıldı.

Basın açıklamasında, “Dijital Yüzyıl”da orta ve uzun vadeli yol haritasının oluşturulması ve Türkiye’nin Yüzyılına ışık tutacak konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Dijital Türkiye 2023 Buluşması’nda değerlendirilen projeler hakkında bilgi verilen açıklamaya göre, TAKBİS projesi ile ülke genelindeki tapu müdürlüklerinin tek tapu müdürlüğü görevi görmesi ve vatandaşların tapu müdürlüklerinin tapu müdürlüklerinin bulunduğu şehre yönelmesi masaya yatırıldı. mülkiyet tapu yoluyla bulunur.

Ortaokul öğrencilerinin okulu erken yaşta bırakmamaları, öğrencileri daha iyi tanımaları ve erken uyarı sistemi kullanmalarının sadece eğitimsel verilerle değil, onların özelliklerine göre de veri üreterek onları geleceğe daha iyi hazırlayacağı savunulmuştur. kişisel özellikler, ortaokul öğrencilerinin okula devam oranını artırmak ve geleceğe daha iyi hazırlanmak.

Dijital dönüşüm kapsamında geleceğin meslekleri için ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler hazırlanmış ve bu mesleklerin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme altyapısının oluşturulması düşünülmüştür.

Uzaktan kimlik doğrulama kimliği ile vatandaşların konsolosluklara gitmeden belirli konsolosluk işlemlerini bizzat yapmalarına olanak sağlayacak, yapay zeka destekli önleyici kolluk sistemi ile suç tespit verilerinin nitelik ve niceliğini artırmaya yönelik projeler. suçtan önceki zaman da tartışıldı.

Turistlerin şikayet ve taleplerinin yapay zeka destekli dilsel modeller, iletişim yoluyla veri iletimi çalışmaları ve uydu sistemleri, uydu destekli akıllı ulaşım sistemleri ile otonom olarak değerlendirilmesinin ardından turistlere sunulan kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinin değerlendirildiği toplantıda ( AUS), otomasyon projesi ve 5G haberleşme hizmetleri ile yerli ve milli üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik projeler ele alındı.

Yoruma kapalı.