Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de “Afet bölgesinde memurlar için tedbirler” konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı.

Bu nedenle, 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem olayları nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, anılan tarihten itibaren veya bunları ilgilendiren hususlarda idari izinli sayılacak. uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma ve afetten etkilenme durumları gibi esnek çalışma düzenlemelerine tabi tutulacakların tespiti, gerekli tedbirlerin alınması ve hizmetlerin aksamaması kaydıyla valiliklerce değerlendirilecek.

Bu çerçevede, esnek çalışma düzeninde çalışanlar fiilen görevde olmadıkları süre boyunca idari izinli sayılacak. Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar, istihdamlarına göre görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmiş kabul edilecek ve mali, sosyal ve diğer özlük hak ve menfaatleri saklı tutulacaktır.

Yoruma kapalı.