Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Roman vatandaşlara yönelik genelge yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete’de yer edinen genelgede, toplumun ayrılmaz bir parçası olan Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için eğitim, sıhhat, istihdam, barınma, toplumsal hizmet ve toplumsal yardım benzer biçimde alanlarda yürütülen çalışmalarla sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve toplumsal uyumlarının güçlendirilmesi yolunda mühim politikaların hayata geçirildiğine işaret etti.

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile I. Aşama Fiil Planı (2016-2018) ve 2019’da ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca II. Aşama Fiil Planının (2019-2021) yayımlandığını, 2021’de piyasaya çıkan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 8 Nisan’ın ülke genelinde “Romanlar Günü” olarak kutlanmasının kararlaştırıldığını anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Anılan Strateji Belgesi ve Fiil Planlarının uygulamasının tamamlanmasıyla beraber Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların devam etmesini temin etmek suretiyle hazırlanan ‘Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Fiil Planı (2023-2025)’ Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının resmi web adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacak ve ilgili tüm paydaşlar tarafınca uygulamaya konulacaktır. Mezkur Strateji Belgesi ve Fiil Planının uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarca, yerelde valilikler himayesinde ilgili birimlerce azami çaba gösterilecek, gerekseme duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

Yoruma kapalı.