Çalışmayı düşünen EYT’liye tazminat şoku

Bir kamu kurumunda taşeron şirket bünyesinde çalışan işçi, emekliliğe ayrıldıktan sonrasında aynı işyerinde çalışmaya devam etti. İstifa eden işçi, tazminat alamadığını belirterek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Davacı işçi, kıdem tazminatı, senelik izin tutarı ile ulusal bayram ve genel dinlence tutarı alacaklarının davalılardan müştereken müteselsilden tahsilini talep etti. Davalı şirket, talep edilen alacaklardan görevli tutulmalarının yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, kıdem tazminatını işçinin çekilme etmiş olduğu aydaki almış olduğu ücret üstünden hesaplanması gerektiğine hükmetti. Sonucu taşeron şirket, sonucu temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Kararda; davacının Toplumsal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı almaya başlamasına karşın aslolan işverene ilişkin işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalmış olduğu, bu çalışmasının çekilme ile neticelenmesi sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamayacağı hatırlatıldı. Kararda şöyleki denildi:

“Emeklilik evveliyatına kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazanılmış olduğu sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik evveliyatına kadar olan emek verme süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de, tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının 30.06.2012 tarihindeki tutarı ile o tarihteki yol yardımı toplamı dikkate alınmak suretiyle, tazminata esas ücretin 1.193,03 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Davacının emeklilik tarihinden sonraki emek harcaması çekilme ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin emek verme süresi ile bu dönem sonundaki tutara gore kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması ihtiyaç duyulan (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücretin, gerekse tutara ilave edilecek yardımların parasal kıymeti belirlenirken davacının emeklilik zamanı olan 25.07.2011 zamanı esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üstünden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak yargı kurulması bozmayı gerektirmiştir.”

Öte taraftan uzmanlar, EYT düzenlemesiyle emekli olup, aynı işyerinde emek harcamayı planlayanlar için kıdem tazminatı uyarısında bulunmuş oldu. Uzmanlar, “Yaşlılık aylığı bağlandığı andan itibaren kıdem tazminatınızı alın. Çalışmaya devam etseniz de Yargıtay’ın sonucunda olduğu benzer biçimde mağdur olabilirsiniz. İlerleyen yıllarda mağduriyet yaşamamak için emekliliğe ayrıldığınız tarihte tazminatınızı alın” dedi.

Yoruma kapalı.