Borsa stanbul, VOP’ta BIST Srdrlebilirlik 25 Endeksine dayal vadeli ilem szlemelerini ileme at

Borsa stanbul’da ilem gren ve srdrlebilirlik performanslar st seviyede olan irketlerin paylarnn yer ald BIST Srdrlebilirlik 25 Endeksine dayal vadeli ilem szlemeleri yardımıyla yatrmclar, srdrlebilirlik ve kurumsal toplumsal mesuliyet ilkelerini benimseyen irketleri ayrt edip bu irketlere yatrm yapmalarn salayacak yeni bir finansal rne haiz oldular. Mevcut endeks szlemeleri ile ayn zelliklere haiz ve Takasbank’n Merkezi Kar Taraf hizmeti verecei bu yeni endeks szlemesi, ilgili szlemelerin vade sonlarnda nakdi uzla ile sonlanacak.

21 Kasm 2022 tarihinden itibaren yaynlanmaya balayan BIST Srdrlebilirlik 25 Endeksi ile srdrlebilirlik performans yksek ve ayn zamanda byk ve likit irketlerden oluan bir endeks oluturulmas hedeflenmitir.

Yoruma kapalı.