“Başka Tarım mümkün” dedi, tarım arazilerini imara açmak istedi… Mahkemeden Soyer’e şok

Her fırsatta hükümetin tarım politikalarını eleştirip ‘Başka bir tarım mümkün’ diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tarım arazilerini imara açma hevesi, deyim yerindeyse kursağında kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 25 bin ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı’nda tarım arazileri ile ilgili yaptığı düzenlemeye yargı ‘dur’ dedi.

YAPILAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında hayata geçirdiği plan uygulama hükümleri değişikliği ile birlikte dikili tarım arazilerinde ‘hayvancılık amaçlı yapı/tesis’ yapılamayacağına ilişkin ifade ile yapılaşmaya ilişkin minimum parsel büyüklüğünün 5 bin metrekare olmasına yönelik ifadeyi kaldırmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarım arazilerini imara açma tehlikesi ile karşı karşıya bırakan düzenlemesi, Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası İzmir Şubeleri tarafından yargıya taşındı. Oda’lar söz konusu düzenlemenin tarım arazilerine olan etkilerine dikkat çekerek iptalini istedi. Dosyayı inceleyen İzmir 1. İdare Mahkemesi Büyükşehir Belediye Meclisinden geçen söz konusu düzenlemeyi iptal etti. Mahkemenin iptal kararı doğrultusunda söz konusu plan notu değişikliği yeniden düzenlenerek askıya çıkarıldı.

ESKİ UYGULAMAYA GERİ DÖNÜLDÜ, TARIM ARAZİLERİ KURTULDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan plan notu açıklama raporunda; Yapılan plan uygulama hükümleri değişikliği ile 25 bin ölçekli Planların Plan Uygulama Hükümlerinin Dikili Tarım Arazilerinde “Hayvancılık Amaçlı Yapı/Tesis” yapılamayacağına ilişkin ifadesi ile söz konusu hükümlerin Tarımsal Amaçlı Yapılar maddesindeki yapılaşmaya ilişkin minimum parsel büyüklüğünün 5 bin m² olması koşuluna yönelik ifadenin kaldırıldığı hatırlatıldı. Ancak, söz konusu bu plan uygulama hükümleri değişikliğinin iptali istemiyle Belediye aleyhine İzmir 1 ve 3. İdare Mahkemelerinde açılan davalar sonucu dava konusu işlemin mahkemece iptal edildiğine dikkat çeken raporda mahkemenin iptal gerekçeleri doğrultusunda dava konusu uygulamanın iptal edilip tekrar eski uygulamaya geri dönüldüğünü ifade edildi.

NE ANLAMA GELİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında plan notunda yaptığı düzenleme İzmir il sınırları içindeki tarım arazilerini yapılaşma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştı. Meslek odalarının açtığı davalar sonucu İzmir 1. İdare Mahkemesi dava konusu düzenlemeyi iptal ederek tarım arazilerinin imara açılmasına yönelik işleme dur demiş oldu. Bu kararla birlikte tarım arazileri üzerindeki yapılaşma tehlikesi de ortadan kalktı.

Yoruma kapalı.