Bakan Tunç’tan Yargıtay’da önemli mesajlar

Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yargıtay’ın liderlik ve eğitici rolünü etkin ve kaliteli bir şekilde yerine getirebilmesinin yolu, karar yazma kalitesini artırmaktan geçer. Karar yazmanın kalitesi, kararın gerekçesinde kendini gösterir. Daha ilgili ve yeterli olan, kararın gerekçesi, kararın yazılış kalitesi ne kadar yüksek ise adil yargılanma hakkının en önemli unsurudur Kararların yeterli ve tatmin edici gerekçelerle taraflarca yerine getirilmesine katkı sağlayacaktır Gerekçeli karar hakkı, alt düzey yargı organlarına öncülük etmenin yanı sıra, gerekçeli her karar için toplumda “mevcut adalet” düşüncesinin yerleşmesine önemli katkı sağlayacaktır.

ADİL YARGILANMA HAKKI

Adil yargılanma hakkının bir diğer unsurunun da yargı organlarının ülke genelindeki benzer olaylara ilişkin benzer kararlar vermesi olduğunu ifade eden Bakan Tunç, “Aynı olay hakkında yurdun farklı yerlerinde makul bir sebep olmaksızın farklı kararlar alınması yargı hakkını ihlal eder. Bu durum aynı zamanda toplumda adalete olan güveni de zedeleyecektir.” Ülke genelinde içtihat birliğini ve tutarlılığını sağlayacak tek merci Yargıtay’dır. kendi içtihatları ile toplumda adalet duygusunun yerleşmesine katkı sağlamalı, derece mahkemelerinin kendi aralarında uyum ve istikrarını sağlamalıdır.”

UYGUN BİR SÜRE İÇİNDE TEST EDİN

Makul sürede yargılanma hakkına değinen Bakan Tunç, “Geç alınan bir karar doğru olsaydı, taraflar haklarını elde etseler bile, kelimenin tam anlamıyla adaleti sağlamış olmazdı. yargılama ertelenir, “Hakkımı alamam” endişesi oluşur, insan ruhen yorulur, yıpranır, karar geciktiği için “kişinin yaptığı yanına kalır” algısı oluşabilir. toplumda tüm bu durumlar adil yargılanma hakkını olumsuz etkilemekte, tarafların ve hatta tüm toplumun adalete olan güvenini sarsmakta, bu bağlamda makul sürede yargılanma hakkının ihlal edilmemesi büyük önem taşımaktadır. , Belirtmeliyim ki; önemli olan hızlı bir yargılama değil, soruşturma ve yargılamaların adaletin tecellisine ve adalet terazisinin doğru tartılmasına imkan verecek makul bir sürede tamamlanmasıdır. Çünkü haksız ama ani bir kararın hiçbir anlamı yoktur. Adalete katkı sağlamaz. Önemli olan en makul sürede adil bir karara varmaktır. Hakkın makul sürede yargılanması büyük önem arz etmektedir.”

BAKANLIK OLARAK UZLAŞMAYA DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Bakan Tunç son olarak uzlaşmanın önemine dikkat çekerek, “Ekonomik ve toplumsal ilişkilerin giderek karmaşık hale gelmesi ve bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yol açtığı yeni çatışmalar yargı sistemimizde uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Son yıllarda tüketici, aile, çocuk, iş, kadastro İhtisas alanlarında gecikmeden kurulacak yeni ihtisas mahkemeleri, adalete olan güveni artıracak, hukuki belirlilik ilkesini güçlendirecek ve nihayetinde ülkemizin yatırım ortamını iyileştirecektir.” Bu da milletimizin refahına yansıyacaktır. Bu nedenle hem Yargıtay’ın bölümleri arasında hem de ilk derece mahkemelerinde uzmanlaşmanın önemli olduğuna inanıyorum. Bakanlık olarak bu kapsamda atılacak tüm adımları desteklemeye hazır olduğumuzu belirtiyorum” dedi.


Yoruma kapalı.