ATA AF mezun olduumu nasl renebilirim? ATA AF mezuniyet sisteme ne zaman der?

ATA AF gz dnemi final snav sonular eriime ald. Atatrk niversitesi Akretim Fakltesi ATA AF 2022 – 2023 Bilimsel nitelikli Yln baaryla bitiren renciler ise mezun olmaya hak kazand. ATA AF’te renim grd eitim-retim programnda yer edinen btn artlar yerine getirerek mezuniyet hakk kazanan rencilere verilmek zere diplomalar renci leri Daire Bakanl tarafndan hazrlanr. Peki ATA AF mezun olduumu nasl renebilirim? ATA AF mezuniyet sisteme ne zaman der? te detaylar…

ATA AF MEZUN OLDUUMU NASIL RENEBLRM?

ATA AF Final snavlar sonucunda mezuniyet belgesi almaya hak kazanan rencilerin mezuniyet ilemleri Faklte tarafndan tamamlanarak diplomalar, OBS de kaytl adreslerine PTT kargo ile gnderilecektir. Bu srete rencilerin OBS’de bulunan evrak teslim adreslerini gncellemeleri gnderim srecinin aksamamas asndan rutubet arz etmektedir. Bunun dnda mezuniyet belgesi gnderimi yada mezuniyet ilemlerinin balatlmas ile ilgili herhangi bir ilem yaplmas gerekmemektedir.

ATA AF’ten mezun olup olmadnz, Atatrk niversitesi E-Hizmetler zerinden E-devlet ifrenizle giri yaparak Mezun Data Sisteminden renebilirsiniz.

Mezuniyet ilemleri tamamlanan renciler, E-Devlet Kaps zerinden alacaklar elektronik imzal mezuniyet belgesini i, snav vb. bavurularnda kullanabilirler.

Atatrk niversitesi Ak retim Fakltesi’nde kaytl olduu programnda verilen tm dersleri alp, ve dersleri baaryla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su minimum 2,00 olan ve dier ykmllkleri yerine getiren renciye, kaytl olduu programn ilişik mezuniyet belgesi verilir.

renim grd eitim-retim programnda yer edinen btn artlar yerine getirerek mezuniyet hakk kazanan rencilere verilmek zere diplomalar renci leri Daire Bakanl tarafndan hazrlanr.

ATA AF MEZUNYET SSTEME NE ZAMAN DER?

rencinin mezuniyet zamanı, baarl olduu son snavnn yapld gndr. Sadece, bu tarihe kadar yetişim, endstriye dayal retim, bitirme devi, bitirme projesi, bitirme tezi, mezuniyet belgesi almas, arazi almas ve dier sebeplerle mezun olamayan renciler, bu almalarn tamamlanarak kabul edildii tarihte mezun olur.

ATA-AF MEZUNYET N KA KRED GEREKL?

ATA AF Faklte/yksekokul/meslek yksekokullar, her blm/anabilim dal/programndan mezuniyet iin lüzumlu toplam kredi saatleri ile AKTS’lerini aada yer edinen miktarlar dhilinde kendi eitim-retim ve snav uygulama esaslarnda belirlerler.

renim Seviyesi – Kredi (Ortak Mecburi Dersler Hari)AKTS (Ortak Mecburi Dersler Dhil)

nlisans 80 20120

Lisans150 30240

Yksek lisans dzeyinde btnleik programlar (Di Hekimlii, Eczaclk ve Baytar Hekimlik ile Orta retim Alan retmenlii Programlar)200 50300

Mezuniyet AGNO baraj snav: Mezuniyet durumuna gelmi, sadece AGNO’lar 2,00’dan dk olan rencilere AGNO’larn 2,00 yada zerine karmalar iin son drt yaryla ilişik derslerden en ok drt ders iin yaplan snavlardr. Bu durumdaki rencilerin ncelikli olarak snavlarna girecekleri dersler ilgili ynetim kurullarnca karara balanr.

Mezuniyet durumuna gelen rencinin AGNO’su 2,00 ve daha yukar ise bu rencinin DC ve DD harf notu ald dersler baarl saylr. Mezuniyet ncesi yaryllarda/yllarda ise, AGNO hesaplanmasnda bu harf notlar katsaylar ile deerlendirilir.

FF notu, ilgili dersten baarsz olan rencilere verilir. FF notu alan renci, bu dersi verildii ilk yarylda/ylda alarak devam ve snav artlarn yerine getirmek zorundadr.

ATA AF DPLOMA ARTLARI

(1) Bu Ynetmelikte belirlenen kapsam ve koullarda nlisans programlarndan mezun olabilmek iin 120 AKTS, lisans programlarndan mezun olabilmek iin 240 AKTS, di hekimlii, eczaclk ve baytar hekimlik ile orta retim alan retmenlii programlarndan mezun olabilmek iin 300 AKTS ders alarak baar ile tamamlayan ve AGNO’su minimum 2,00 olan rencilere o programn nlisans yada lisans diplomas verilir.

(2)Mezuniyet durumuna geldii halde AGNO’sunu ykseltmek isteyen renciler, dier rencilerin doğal olarak olduklar mevzuat hkmlerine gre renimlerine devam edebilirler.

(3)Mezuniyet aamasna gelen ve FF notu almadklar halde AGNO’lar 2,00’n altnda olan renciler, nlisans programlarnda son iki yaryl, lisans programlarnda ise son drt yarylda/iki ylda ald derslerin en ok drdnden mezuniyet AGNO baraj snavna girerler.

renciler bu snav haklarn, ilgili ynetim kurullarnn uygun grecei tarihlerde kullanr. Bu snava girmeyenler iin mazeret snav almaz. Bu derslerin baar notlar ilgili dersin ara snav notlar dikkate alnarak belirlenir. Bu durumda rencinin AGNO’su tekrardan hesaplanr.

Bu snavlardan sonrasında mezuniyet artlarn yerine getiremeyen renci, bu Ynetmelik hkmlerine gre takip eden yarylda/ylda renimine devam eder.

(4)Bir lisans programnn minimum ilk drt yaryl yada iki ylnn btn derslerinden baarl olan rencilere, istemeleri halinde n lisans diplomas verilir. n lisans diplomas almak iin yaplacak bavurular her hangi bir sre ile snrl deildir. n lisans diplomas alanlarn niversiteyle iliii kesilir.

(5)Lisans renimini tamamlamayan yada tamamlayamayanlarn meslek yksekokullarna geilerinde ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

(6)Diplomalar hazrlanncaya kadar renciye diplomasn alrken geri vermek zere, geici mezuniyet belgesi verilebilir.

(7)Diplomalarn ekli ve zerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hkmlerine gre belirlenir. Diplomann kayb halinde renciye ikinci nsha mezuniyet belgesi verilir.

(8)Mezuniyet belgesi alan renciye ilgili kurallara gre hazrlanm ngilizce mezuniyet belgesi eki verilir.

(9)Mezuniyet belgesi ve dier belgelerin dzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Yoruma kapalı.